בקרוב בהדסטרט. מיזם משותף ושת"פ אסטרטגי עם 'שמע קולי'. הכשרה מקצועית ומסלול לימודים לנוער מנותק ונושר. מיזם חברתי יחד עם ארגון תכל'ס.

image